Spotřební elektronika

Se spotřební elektronikou silně nastupuje rychlá konstrukce a organické tvary …

V průmyslu, kde je doba uvedení na trh rozhodující, může mít WORKNC významný dopad na snížení dodacích lhůt. A to díky spolehlivosti, rychlosti výpočtů a jeho schopnosti maximalizovat rychlost obrábění. Hrubovací a do-hrubovací cykly rychle odstraní materiál, zatímco funkce „Rozpoznání otvorů“ bude automaticky identifikovat všechny otvory a kapsy – ty tvoří významný podíl lisovacích nástrojů.

WORKNC unikátní Auto5 modul pomůže výrobcům usnadnit výpočet obráběcích programů u složitých ergonomicky navržených tvarů v 5 osách přímo z importovaných CAD dat. Díky automatizaci tvorby 5osých obráběcích drah, mohou společnosti snížit počet nastavovaných parametrů a rychleji produkovat vynikající výsledky.

Produktové portfolio společnosti HEXAGON pomáhá díky systému WorkPLAN výrobcům dodávat včas a v souladu s rozpočtem. Postará se o ocenění nabídek, sledování kalkulací, rozpočtů, vedení zakázek, řízení a plánování kapacit výroby, management odpracovaného času a docházky, sledování kvality, vedení nákupu, skladů a veškeré potřebné analýzy.