Sport a volný čas

Sportovní a volnočasové zboží je součástí rychloobrátkového módního průmyslu, kde jsou běžné krátké životní cykly výrobků…

Společnost WORKNC může společnostem v tomto odvětví pomoci dosáhnout rychlého vývoje výrobků zjednodušením výroby forem. WORKNC pracuje přímo s daty CAD, dokáže interpretovat informace, opravit je a upravit tak, aby byly připraveny k výrobě, a pomocí svých nástrojů pro kontrolu podřezů a úhlů návrhu zajistí, že díly mohou být vyrobeny, protože upozorní na potenciální problémové oblasti již v rané fázi návrhu.

Jakmile je forma připravena k výrobě, automatické obráběcí cykly softwaru rychle provedou hrubé obrábění dutiny a poté dokončovací obráběcí operace vyberou jemné detaily, čímž se minimalizuje počet potřebných elektrod, což výrazně snižuje náklady a dobu realizace. To je zvláště efektivní při použití ve spojení s vysokorychlostními obráběcími centry. WORKNC rovněž zlepšuje kvalitu. Pětiosé dráhy, pohyby po rampě a plynulé dráhy nástrojů přispívají k lepší povrchové úpravě, která je důležitá pro vzhled hotového výrobku.

Portfolio produktů WORKNC může také zlepšit řízení výroby. Jeho softwarové systémy WorkPLAN ERP poskytují nástroje pro vytváření přesných nabídek a řízení výrobního procesu až po dodání výrobku. Snadno použitelné systémy sledují náklady a čas a umožňují manažerům sledovat obchodní faktory v reálném čase. Pro odvětví, které je velmi citlivé na čas, je velmi cenným přínosem mít k dispozici systém, který pomůže s dodávkami.