Letectví a obrana

WORKNC pro spolehlivé obrábění v leteckém průmyslu …

Letectví a obrana vyžadují kvalitu na nejvyšší úrovni. Díly jsou často vyrobeny z velice tvrdých materiálu, jako je titan. Takže vzhledem k dlouhým a složitým operacím, které jsou v tomto oboru běžné, jsou chyby při obrábění velice nákladné. WORKNC je spolehlivostí vyhlášený, prostřednictvím plně vybaveného kolizního systému pro nástroj i držák, poskytuje simulaci celého obráběcího procesu a kinematiky stroje.

WORKNC poskytuje dráhy nástroje pro nejlepší možnou kvalitu povrchu. Generuje například Trochoidní pohyby, což je optimalizace řezných podmínek, která minimalizuje zatížení nástroje – ideální pro náročné materiály. Výsledkem je mnohem menší riziko zlomení nástroje, delší životnost a nižší napětí na komponentu. V leteckém průmyslu jsou to zvláště důležité tyto faktory. Selhání nástroje může díl nenávratně poškodit, zatímco nadměrné obráběcí síly mohou být škodlivé pro materiálovou strukturu.

WORKNC také zahrnuje specializované obráběcí cykly pro konkrétní aplikace, jako jsou oběžná kola a čepele. 5-osé dráhy nástroje umožňují hrubování a dokončování i složitých oběžných kol. Obráběcí nástroje cyklů umožňují otáčet čepelí současně s přihlédnutím k úhlovému omezení obráběcího stroje. Další 5-osé cykly umožňují obrábění podříznutých kapes a oříznutí kompozitu – společné rysy leteckých dílů.

Bezpečnost má v oblasti leteckého a obranného průmyslu velice vysokou prioritu, takže sledovatelnosti šarží a materiálů je velmi důležitá. Záznamy o kvalitě, kalibrace, inspekce a konstrukční změny. WorkPLAN Solutions je ERP software pro správu a plánování zakázkové výroby, který Vám může být v tomto odvětví velice nápomocný.