Modely a prototypy

Doba uvedení nových výrobků na trh je pro úspěch důležitá, prototypy a modely napomáhají dokončit výsledný design…

WORKNC je výkonný nástroj pro tvorbu prototypů, umožňuje tvorbu modelů požadovaných dílů nebo obrobení formy, ze které mohou být díly vyrobeny. Výsledné prototypy mohou být z pryskyřice nebo materiálu určeného k výrobě pro přesné posouzení funkčnosti a vzhledu.

Díky práci přímo z modelu CAD může WORKNC vytvořit dělící čáru a zkontrolovat úhel úkosu, aby byla zajištěna tvarovatelnost a obrobitelnost. Automatické programování rychle vytvoří dráhu nástroje, aniž by došlo ke kolizi nástroje a držáku nástroje. Pro 5osá obráběcí centra, která se běžně používají u rychlých prototypů, převádí WORKNC Auto 5os tříosé dráhy nástroje na 5osé dráhy nástroje a tím umožňuje obrábění většího počtu dílů v jednom nastavení a použití kratších a pevnějších fréz, což je zvláště užitečné pro dosažení jemných detailů. Kromě toho je společnost WORKNC známa spolehlivostí svých drah nástrojů, takže díky tomu je možno použít bezobslužné obráběcí stroje a produkovat vysoce kvalitní obrobení povrchu. Tímto se zkrátí doba výroby na minimum, eliminuje se ruční obrábění a sníží náklady na výrobu.

WORKNC také poskytuje speciální funkce frézování vrstev, určené pro stroje, které vytvářejí prototypy přidáním vrstev materiálu. Proces frézování vrstev WORKNC (LMP) zahrnuje krájení modelu a vytvoření profilu obrábění pro každou vrstvu. Kromě toho může software poskytnout dráhu pro aplikaci lepidla mezi vrstvami, pokud je to nutné. Jak jsou vrstvy řezány a přidávány, WORKNC vygeneruje hotový model, což umožní výrobu dílů, které by jinak byly velmi obtížně obrobitelné.

Sledování jednotlivých projektů a zajištění jejich dokončení včas a se ziskem je náročné, pokud jsou dodací lhůty modelů prototypů měřeny v hodinách. WORKPLAN je ERP pro vlastní systémy řízení výroby, řídí plánování kapacity, poskytuje přesné nabídky a monitoruje náklady. Informace poskytované v reálném čase, které poskytuje software, upozorňují na anomálie v okamžiku, kdy k nim dochází, což manažerům umožňuje přijmout vhodná opatření k maximalizaci produktivity a ziskovosti.