WORKNC DESIGNER

Správný CAD pro CAM

DESIGNER vyplňuje mezeru mezi CAD a CAM. Od konstrukce upínacích prvků až po opravu a úpravu dílů je DESIGNER jedinečným CAD řešením přípravy geometrie pro výrobu.

Stručná charakteristika

 • Jednoduché naučení intuitivního uživatelského rozhraní
 • CAD prostředí pro přímé modelování
 • Kombinované drátové, plošné a objemové modelování
 • Výkonné skicování s automatickým vytvářením oblasti
 • Oprava ploch importovaných dat
 • Rozsáhlý seznam formátů importu CAD

Přímé Modelování

Přímé modelování osvobodí uživatele od omezení tradičního modelovacího systému. Spíše než modifikovat zdlouhavou sadu parametrů pro změnu návrhu, přímé modelování umožňuje uživateli tlačit, vytáhnout a přetáhnout geometrii, aby získal požadovaný tvar. Tyto změny mohou být zcela volné nebo řízeny číselnými přírůstky a měřeními z existující geometrie. Znalost toho, jak byl původně vytvořen model, již není nutná a konstrukční změny nejsou omezeny na původní metody tvorby. Přímé modelování dává uživateli úplnou svobodu konstrukce, ať již vytváří novou součást, nebo upravuje stávající návrh vytvořený v libovolném CAD formátu, které DESIGNER podporuje.

Snadnost použití

Jednoduché příkazy nabídek a ikon s kontextovou online nápovědou umožňují rychlé a snadné použití aplikace DESIGNER. Dynamická rotace, zoom a posun spolu s programovatelnými funkčními klávesami a tlačítky myši pomůže urychlit používání softwaru. Neomezené operace vrácení zpět a opakování s uživatelsky definovanými záložkami umožňují návrháři v průběhu celého procesu návrhu postupovat dozadu a dopředu. Vícevrstvé a vícenásobné ovládání s uživatelsky definovanými barevnými paletami a styly čáry usnadňuje prohlížení, vytváření a práci s velmi složitými návrhy. Bleskurychlé vykreslení, kontrola průhlednost a dynamické řezy usnadňují vizualizovat CAD soubory u velkých sestav.

Léčení modelu

Malé mezery mezi plochami na importovaných modelech mohou být automaticky vyléčeny, což zabraňuje časově náročnému procesu přestavování velmi malých povrchových záplat. Pokud jsou plochy poškozené nebo chybějící, aplikace DESIGNER automaticky vytvoří geometrii okrajů křivek, díky čemuž je snadné znovu vytvořit nové plochy pomocí komplexního řešení povrchů. Automatizace činí časově náročný proces čištění modelů mnohem rychlejší a jednodušší. Uzavření modelu povrchu za účelem vytvoření objemového tělesa eliminuje konstrukční problémy později v procesu navrhování a okamžitě přináší uživateli výhody objemového modelování. Schopnost bezproblémového přepínání mezi objemovou a plošnou technologií poskytuje neomezenou svobodu, takže uživatel může pracovat s obtížnými CAD daty.

Funkce Potlačení

Mnohokrát přicházejí CAD data obsahující geometrické funkce, které jsou buď nepotřebné pro CAM, nebo budou vytvořeny samotným procesem obrábění. Postupy obrábění, jako je laserové gravírování, značení elektrod a další technické údaje, jsou na modelu často zastoupeny. Zatímco byly důležité pro konstrukci CAD a nakonec se budou nacházet v konečném dílu, tak taková značení často brání práci programátora CAM. S programem DESIGNER je odstranění těchto značek a dokonce jejich uložení pro pozdější operace pouhým kliknutím myši.

Zjednodušení modelu

Spolu s potlačením určitých vlastností modelu, který se nepoužívá pro obrábění, může uživatel chtít zjednodušit geometrii během různých fází obráběcího procesu. Odstranění částí modelu, jako jsou například protínající se otvory, činí proces obrábění rychlejší a poskytuje lepší výsledky. Schopnost modifikovat model, aniž by byla dodržena omezení předchozího konstrukčního způsobu nebo stromu funkcí, je neuvěřitelně silná.
Vytváření variací modelů pro každou fázi procesu obrábění se stává jednoduchým a vaše výsledky obrábění se stávají rychlejšími a vyššími.

Výkonné skicování

Funkce náčrtu DESIGNER umožňuje vytváření dvourozměrných tvarů pomocí volného vstupu. Zatímco uživatel se může spolehnout na tradiční metody vstupu založeného na souřadnicích, volné skicování inteligentně spolupracuje s okolní geometrií. Tato možnost intuitivně vytvářet implicitní omezení s jinou geometrií urychluje proces vytváření skic při zachování maximální flexibility pro budoucí změny.

Geometrie pro obrábění

DESIGNER poskytuje celou řadu technik tvorby geometrie, které jsou pro strojaře rozhodující v rámci přípravy modelů. Uzávěr díry je skvělým příkladem jednoduchých a snadno použitelných funkcí aplikace DESIGNER, která pomáhají zajistit, aby plošné obrábění poskytovalo nejlepší možné výsledky. Tato funkce může být použita pro zakrytí čehokoliv od jednoduchého vyvrtaného otvoru po složité otevřené dutiny pouhými několika kliknutími myši. Rozsáhlá řada nástrojů vytvářejících křivky výrazně zlepšuje tvorbu hranic a jednoduché, ale výkonné techniky vytváření ploch poskytují strojaři větší výkon než kdykoli dříve.

Práce s 2D daty

DESIGNER podporuje import souborů DXF a DWG, které umožňují uživateli transformovat stávající 2D data do 3D modelu jednoduchým opětovným použitím importovaných profilů z původních dat. Importovaná data automaticky vytvářejí oblasti profilu náčrtu, což usnadňuje transformaci z 2D na 3D.

Rozsáhlá nabídka importovaných CAD formátů

DESIGNER importuje data z nejrůznějších formátů, včetně souborů Parasolid, IGES, STEP, ACIS, DXF, DWG, STL a VDA, stejně jako nativní data z následujících CAD systémů:

 • Catia V4 a V5
 • Pro/Engineer & PTC Creo
 • Autodesk Inventor
 • Siemens NX
 • SolidWorks
 • Solid Edge

Takováto rozsáhlá nabídka importu zajišťuje, že uživatelé mohou pracovat s daty od téměř všech dodavatelů. S velmi rozsáhlými soubory lze snadno manipulovat. Společnosti, které pracují s komplexními návrhy, budou těžit z jednoduché a snadné manipulace s jejich CAD daty.

Tvorba elektrod

DESIGNER obsahuje všechny potřebné nástroje pro tvorbu elektrod. Pomocí jednoduchých dílčích kroků Vás provede tvorbou požadované elektrody. Umožňuje snadné určení tvarové části elektrody přímo z modelu dílu, definici konečného tvaru elektrody, určení materiálu elektrody včetně velikosti polotovaru a v neposlední řadě také definici držáku elektrody. Dále umožňuje automatické generování výkresové dokumentace vytvořené elektrody včetně uložení výsledného 3D modelu elektrody pro následné obrábění v programu CAM.