Motosport

Rychlý pohyb, prestižní a špičkový výkon charakterizuje odvětví motosportu…

Společnost WORKNC poskytuje společnostem podporujícím toto odvětví schopnost rychle reagovat na rychle se měnící požadavky a zároveň snadno zvládnout nejsložitější obráběcí úlohy.

Typické je 5osé obrábění kompozitních materiálů a modelů, vysokorychlostní obrábění tvrdých materiálů a obrábění hlubokých dutin a složitých tvarů. WORKNC má vyhrazené 5osé dráhy nástrojů a navíc unikátní funkci Auto 5, která automaticky transformuje 3osé dráhy fréz na 5osé. Vysokorychlostní obrábění s trochoidními pohyby usnadňuje obrobení tvrdých materiálů, prodlužuje životnost nástroje a vytváří vysoce kvalitní povrch.

Funkce zamezení kolizí nástroje a držáku nástroje umožňuje spolehlivě obrábět nejhlubší dutiny, zatímco schopnost softwaru dynamicky aktualizovat model polotovaru umožňuje používat velmi malé nástroje bez rizika zlomení.

Inženýři v motoristickém sportu jsou velmi schopní a mají četné požadavky na svůj čas a odborné znalosti. Snadné a automatizované programování v systému WORKNC jim zjednodušuje pracovní náplň a umožňuje optimalizovat využití jejich času, což následně zajistí dodržení standardů kvality a dosažení cílů dodávek.

Pro ziskový provoz je zásadní rychlá a přesná tvorba cenových nabídek na specializované díly, které potřebují firmy zabývající se motoristickým sportem, a kontrola nákladů a postupu prací. WorkPLAN Solutions, řešení pro správu ERP, je zaměřeno na zakázkovou výrobu a sledování výrobního procesu. Historické informace a výkazy v reálném čase nabízejí manažerům nástroje pro sledování klíčových faktorů podnikání s využitím faktických a aktuálních informací, což zvyšuje výkonnost ve všech oblastech jejich podnikání.