Speciální stroje

Speciální stroje jsou z definice jedinečné svým designem a konstrukcí…

Výrobci jednoúčelových strojů mohou díky systému WORKNC zvýšit svou produktivitu při obrábění součástí ve vlastní režii. Ve WORKNC-CAD lze importovat a připravovat návrhy pro výrobu. Programování CNC je pak jednoduchým úkolem s využitím automatických dvouosých, tříosých a 5osých obráběcích rutin v softwaru. Ty jsou navrženy tak, aby optimalizovaly výkon obráběcích strojů a zároveň vyráběly vysoce kvalitní a přesné součásti. Při společném použití softwarů WorkPLAN a WORKNC pomohou výrobcům speciálních strojů dosáhnout jejich ziskovosti a cílů v oblasti dodávek.

U některých aplikací může strojní zařízení obsahovat stovky nebo tisíce součástí, což z řízení projektu činí složitý proces. WorkPLAN poskytuje řešení ERP navržená speciálně pro zakázkovou výrobu. Software pracuje přímo s návrhem CAD, vytváří stromovou strukturu komponent a řídí nákup, subdodávky a výrobu a navíc sleduje změny návrhu, ke kterým dochází.

Analýza kritické cesty projektu upozorňuje na nejdůležitější procesy a plánované termíny dokončení, což umožňuje včasné varování před překročením časového limitu. Systémy WorkPLAN ERP také sledují náklady, a to jak na nakupované, tak na vyráběné položky. Náklady lze porovnávat s plánovaným rozpočtem a identifikovat tak oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost v průběhu výroby. Díky těmto nástrojům mohou manažeři na první pohled vidět stav projektu, což jim umožňuje přijímat rozhodnutí na základě rozsáhlých informací uložených v systému, a dokončit tak stavbu stroje v rámci rozpočtu a včas.