WORKNC Viewer

Ať už se programování NC provádí na dílně nebo samostatným programovacím oddělením, je vždy výhodou, když je v dílně možné načíst data CAM.
WORKNC Viewer umožňuje obsluze stroje načítat, analyzovat a simulovat programy CAM před jejich spuštěním na stroji. WORKNC Viewer také poskytuje více informací než tištěné procesní listy, které snižují nebo odstraňují přerušení po spuštění programu.

Stručná charakteristika

  • Zobrazte a simulujte dráhy nástrojů
  • Zobrazit stav polotovaru před a po každé operaci
  • Proveďte simulaci stroje a kontrolu kolize
  • Bez výkresová dokumentace
  • Nezabírá programátorskou licenci WORKNC pro prohlížení dílů

Srovnávací tabulka funkcí

Tabulka funkcí
Viewer a Shop Floor Editor
Viewer
WNC-VW
Shop Floor Editor
WNC-SFE
Načtení WORKNC ProjektůXX
Měření, Zobrazení, Zoom, Otáčení, SimulaceXX
Editování Posuvů a RychlostiX
Generování NC kóduX
Ukládání WORKNC ProjektůX