WORKNC Robot

WORKNC integruje modul WORKNC Robot pro simulaci a editaci dráhy nástroje umožňující řízení všech typů robotů. WORKNC Robot využívá celou řadu drah nástrojů WORKNC pro obráběcí operace, kalení, svařování a leštění.

Simulace trajektorie v kompletním prostředí robotické buňky zaručuje výsledky bez kolizí a zohledňuje specifické vlastnosti a omezení robota.

Přehled funkcí

 • Integrovaný modul
 • Správa všech prvků buněk
 • Detekce a správa kolizí
 • Detekce a správa singularit
 • Doplňková poloha robota
 • Postprocesor na míru pro všechny aplikace
 • Předběžné nastavení polohy robota v prvním bodě
 • Předdefinovaná orientace hlavy
 • Doplňková správa lineárních nebo rotačních os

Snadné použití

Grafické uživatelské rozhraní systému WORKNC Robot nabízí snadné, rychlé a přesné programování, které umožňuje vytvářet komplexní dráhy nástrojů pro všechny typy materiálů a strojů. Tento jednoduchý programovací proces umožňuje výrobcům plně využít potenciál jejich robotů

Všechny strategie WORKNC (3, 3+2 nebo simultánní 5osé) lze využít k plnění všech různých výrobních úloh, jako je frézování, řezání dílů atd. s vybavením, které je k dispozici v dílně.

Specifické požadavky

Kromě frézování WORKNC nabízí řešení i v dalších oblastech.

Kalení hran lisovacích nástrojů řízené systémem WORKNC umožňuje tento proces, který se často provádí ručně, automatizovat a namontovat pilotní laserové hlavy na NC frézky nebo roboty.

Robot WORKNC generuje trajektorie na složitých geometrických tvarech (sítě STL nebo povrchy Nurbs), které lze přizpůsobit pro laserové nebo hořákové svařování.

Simulace

„Složité“ pohyby robota vyžadují přesný CAD model robotické buňky, aby bylo možné detekovat případné kolize mezi různými prvky, jako je robot, zásobník pro výměnu nástrojů, stůl nebo jiné podpěry, přídavné osy a bezpečnostní bariéry.

Optimalizace trajektorie – Singularita

Trajektorie mohou u robotických zápěstí a paží vyvolávat problémy singularity. WORKNC Robot dokáže automaticky detekovat potenciální podmínky singularity v trajektoriích a varovat operátory, aby mohli přijmout příslušná opatření.

Simulace uvnitř aplikace Robot umožňuje optimalizovat pohyby robota. Modul nabízí konfigurace robota nebo doplňkové pozice pro zajištění optimalizovaných trajektorií.

Vysoká přesnost trajektorie zaručuje špičkovou kvalitu hotových výrobků.

Různé procesy buněk nebo konfigurace

Roboty s nástroji

Konfigurace robotické buňky s nástroji umožňuje obrábění nebo použití různých procesů na velmi velkých a těžkých dílech.

Tento proces nabízí možnost výměny nástrojů nebo obráběcího zařízení na robotu díky použití zásobníku pro výměnu nástrojů. Na hlavě robota lze současně umístit několik nástrojů.

Roboty s částečnou montáží

Tento typ řešení se navrhuje pro účely sériové výroby menších dílů omezených kapacitou robotů.

Tento proces umožňuje řídit automatizované buňky od nakládání polotovarů na dopravní pás až po dokončení obrábění a umístění dílu zpět na dopravní pás.

Kinematika

WORKNC Robot dokáže pilotovat jakýkoli typ robota se 4 až 7 osami a také doplňkové osy, jako jsou otočné stoly, roboty na kolejnicích, portály se 3 lineárními osami atd…

WORKNC Robot nabízí knihovnu s více než 250 existujícími stroji z více než 22 dodaných.

Typy robotů

Robot WORKNC lze přizpůsobit pro roboty všech značek.

Postprocesor WORKNC Robot, konfigurovatelný podle výrobních zařízení, vytváří programy, které pilotují všechny typy robotů s ohledem na všechny možné parametry díky specifickému simulátoru určenému pro každou řídicí jednotku:

 • STAUBLI (VAL3, Version 6 & 7)
 • ABB
 • FANUC
 • YASKAWA_Motoman
 • KUKA
 • …..