Srovnávací tabulka hrubování

Tabulka funkcí
Frézování – Hrubování
WORKNC
2D    WNC-2D
WORKNC
2D Positional    WNC-2DP

WORKNC 3X
WNC-3X

WORKNC
3X Positional   WNC-3DP
WORKNC Full 3X
WNC-F3X
WORKNC
Full License WNC-FL
Globální hrubování/dohrubování X X X X X X
Waveform hrubování     X X X X
Hrubování/Dohrubování rovinných oblastí     X X X X
Hrubování HVR metodou – zapichování         X X
Adaptivní Trochoidní Hrubování         X X
Hrubování spirálou do středu         X X
Paralelní hrubování         X X