WORKNC CAD Licence

WORKNC CAD licence podporuje manipulaci s daty CAD a současně snižuje nebo eliminuje výzvy v oblasti správy dat mezi konstrukcí a vaším dílnou.

WORKNC obsahuje populární neutrální formáty souborů, jako jsou Parasolid, SOLIDWORKS®, VISI, IGES, STEP a STL. Neustále se vyvíjí tak, aby poskytovala optimální úroveň výkonu a spolehlivosti. Přímé interfacy WORKNC mohou být použity k otevření široké škály nativních CAD souborů.

Stručná charakteristika

  • Přečtěte si nativní soubory CAD od zákazníků, aniž byste si kupovali více nákladných CAD systémů
  • Eliminujte problémy překladu nebo ztracených dat se zákazníky
  • Přejít přímo z nativního CAD souboru do obrábění
  • Načtěte nativní CAD soubory do CAD modulu WORKNC pro provádění změn geometrie, které můžete potřebovat pro obrábění