WORKNC Auto5 Modul

WORKNC Auto 5 je skutečně jedinečnou a revoluční novinkou v oblasti 5osého obrábění. Uživatelé nyní mohou automaticky generovat 5osé dráhy nástrojů na základě stávajících 3osých drah nástrojů, přičemž zohledňují specifickou kinematiku vybraného 5osého frézovacího centra.

WORKNC Auto 5 automaticky generuje bezkolizní 5osé dráhy nástrojů ze stávajících tříosých drah nástrojů. Umožňuje použití krátkých, tuhých fréz a umožňuje dokončit větší část úlohy v jednom nastavení.

Mezi další funkce této licence patří schopnost vytvářet více Nastavení upnutí, stejně jako použití 3D modelů polotovaru, které se automaticky aktualizují a ukládají na různých místech v průběhu celého procesu programování.

Přehled funkcí

  • Efektivní generování dráhy nástroje
  • Auto 5: Automatický převod 3osých drah nástrojů na 5osé
  • Kompletní simulace
  • Specializované strategie pro jednotlivé aplikace, jako je ořezávání, obrábění kapes, obrábění lopatek a trubek, oběžných kol a laserové řezání