Srovnávací tabulka frézování

Tabulka funkcí
Frézování
WORKNC
2D    WNC-2D
WORKNC
2D Positional    WNC-2DP

WORKNC 3X
WNC-3X

WORKNC
3X Positional   WNC-3DP
WORKNC Full 3X
WNC-F3X
WORKNC
Full License WNC-FL
Přístup k vzorům obrábění. Vytváření, editování a importování Vzorů obrábění X X X X X X
Dynamická správa polotovaru X X X X X X
Dynamická kontrola kolize držáku X X X X X X
Aktualizace modelu polotovaru X X X X X X
Kontrola kolize stroje X X X X X X
Vrtání a 2,5D frézovácí strategie X X X X X X
Správa ploch (vícenásobné přídavky)     X X X X
Základní plošné strategie     X X X X
Pokročilé plošné strategie         X X
Pozicové obrábění (3+2), Nakloněná obráběcí rovina   X   X   X